Program – předběžné info + AK

Vážené scifistky a scifisti

jsem tady potřetí a myslím, že do začátku Bilconu se Vám už znovu ozývat nebudu. Samozřejmě, že pracujeme a chystáme. Poněkud a skoro se z nás občas kouří. (jinak jen Standa Otava). Pokud nám to nezavaří ti nahoře(makroskopičtí) nebo ti dole(mikroskopičtí), bude vše naplněno (programově) a vy jste napjatě očekáváni.

Malá chuťovka náčrt programu pro vás všechny. Upozorňuji, že se skladba programu může ještě měnit a změnit. Aby nám sem třeba naši pustili kamarády z Polska (to mě strašil Rak), ale na to raději nemyslím… A tedy přidávám program a čtěte si

Quak, domluvil jsem

PŘEDBĚŽNÝ NÁSTIN PROGRAMU

Roman Hruška

1) Monstra ze světa Zaklínače

     Zajímavá monstra, která Zaklínač na svých cestách potkal. Co o nich víme a jakým           předobrazem se autor, při jejich vymýšlení, inspiroval.

2) Zaklínač a pohádky

    Toto nebude o pohádkách, která se vyprávějí mladým zaklínačům před spaním. Ale o tom, které známé i méně známé pohádky Sapkowski zakomponoval do svých příběhů.

Františka Vrbenská

„Od Conana ke Geraltovi, aneb od hrdinské fantasy k obyčejnému člověku v neobyčejném

světě (nebo, že by o neobyčejném člověku v obyčejném světě?)“

Marek Tvrdý

1) Historie herního zaklínače

2) Seriálový zaklínač

3) Sapkowski v budoucnosti

Tomáš Petrásek

Mutanti, chiméry a jiné potvory v lidovém povědomí a v biologii

Michal Cholewa

Szkola wiedzminow   tedy Škola zaklínačů

(mírně ohroženo Covidem)

Martin Kučera    tradiční videostop

Aleš Knápek

Život a realita předhusitské a husitské Moravy + Slezska s odkazy na místní reálie

Andrzej Sapkowski a jeho světy (výstava)

Setkání s Jardou Veisem jednou z legend české fantastiky

Koncert

Harfa, flétna, varhany v baroku (nejenom pro účastníky, kostel nebo zámek)

Noční prohlídka zámku s kastelánem Edou Valešem

Dražba

podle toho, kdo co donese. Ale ne moc, řekněme do tří titulů na osobu

Tombola

Taky už tradičně, i tam je možno vypomoci vhodným předmětem

Mocne Kino Nocne

Aneb Noční kino u studny (pamětníci vědí…) pro nezdolné příznivce, filmofily a nespavce

A beztak ještě další, třeba filmy, pokec, diskuze, scifistické hádání, dobré jídlo a podobně.

Quak, řekl jsem

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA … však to znáte 😊