Momentky z Bílconu 2023 + závěrečné hodnocení akce

Ve dnech 14.10 – 15.10.2023 proběhla v Bílovci již tradiční akce BILCON 2023. Od roku 1986 se stala nedílnou součástí hnutí milovníků fantastiky, prognóz a perspektiv lidstva v mnoha oblastech. Letošní rok byl však i ve znamení výročí 40 let spolupráce ostravského Klubu literární fantastiky (dále KLF Ostrava) a katowického Klubu milosników fantastiky. Akce by la připravena jak pro přímé účastníky, tak pro občany Bílovce, kterým byly nabídnuty přednášky ředitele novojičínského muzea Mgr. Aleše Knápka a kastelána bílovického zámku Eduarda Valeše. Mimo to připravil KLF Ostrava ve spolupráci s šumperskými přáteli výstavu nedávno zesnulého výrazného autora Jaroslava Mosteckého. Ve spolupráci s bíloveckým kulturním centrem byla ve věži kostela realizována výstava „Světy Julese Verne a s prezentací spisovatele a řezbáře Jiřího Olšanského, který poskytl řadu loutek marionet z daného období. Tradiční spolupráce s ostravskou ZUŠ Eduarda Marhuly umožnila připravit v kostele koncert barokní hudby. Na varhany zahrál pan Pavel Rybka, na flétny pak paní Martina Fischerová a Alena Osobová.

Významnými hosty BILCONU, kteří  byli  současně přednášejícími  byli  senátorka  paní Daniela Kovářová,  PhDr. Františka Vrbenská, spisovatel  a novinář Ondřej Neff, spisovatel František Novotný, novinář a šéfredaktor časopisu XB-1 Vlado Ríša, Polsko zastupoval překladatel a spisovatel Piotr W. Cholewa a  předseda Klubu milosnikow fantastyki  Piotr Rak. Celá řada přednášek, panelových diskuzí a kuloárních diskuzí opět  potvrdila zájem účastníků o minulost, současnost,  budoucnost a jejich vzájemný vztah a propojení. Je nutno poděkovat MSK za finanční podporu, která byla zmíněna na všech propagačních materiálech, rollupy s logem kraje byly umístěny při jednotlivých akcích, logo MSK bylo umístěno na informačních materiálech. Na webových stránkách Klubu literární fantastiky (www.klf-ostrava.cz) je uvedeno logo kraje a tato závěrečná zpráva.