Program – předběžné info + AK

Vážené scifistky a scifisti

jsem tady potřetí a myslím, že do začátku Bilconu se Vám už znovu ozývat nebudu. Samozřejmě, že pracujeme a chystáme. Poněkud a skoro se z nás občas kouří. (jinak jen Standa Otava). Pokud nám to nezavaří ti nahoře(makroskopičtí) nebo ti dole(mikroskopičtí), bude vše naplněno (programově) a vy jste napjatě očekáváni.

Malá chuťovka náčrt programu pro vás všechny. Upozorňuji, že se skladba programu může ještě měnit a změnit. Aby nám sem třeba naši pustili kamarády z Polska (to mě strašil Rak), ale na to raději nemyslím… A tedy přidávám program a čtěte si

Quak, domluvil jsem

PŘEDBĚŽNÝ NÁSTIN PROGRAMU

Roman Hruška

1) Monstra ze světa Zaklínače

     Zajímavá monstra, která Zaklínač na svých cestách potkal. Co o nich víme a jakým           předobrazem se autor, při jejich vymýšlení, inspiroval.

2) Zaklínač a pohádky

    Toto nebude o pohádkách, která se vyprávějí mladým zaklínačům před spaním. Ale o tom, které známé i méně známé pohádky Sapkowski zakomponoval do svých příběhů.

Františka Vrbenská

„Od Conana ke Geraltovi, aneb od hrdinské fantasy k obyčejnému člověku v neobyčejném

světě (nebo, že by o neobyčejném člověku v obyčejném světě?)“

Marek Tvrdý

1) Historie herního zaklínače

2) Seriálový zaklínač

3) Sapkowski v budoucnosti

Tomáš Petrásek

Mutanti, chiméry a jiné potvory v lidovém povědomí a v biologii

Michal Cholewa

Szkola wiedzminow   tedy Škola zaklínačů

(mírně ohroženo Covidem)

Martin Kučera    tradiční videostop

Aleš Knápek

Život a realita předhusitské a husitské Moravy + Slezska s odkazy na místní reálie

Andrzej Sapkowski a jeho světy (výstava)

Setkání s Jardou Veisem jednou z legend české fantastiky

Koncert

Harfa, flétna, varhany v baroku (nejenom pro účastníky, kostel nebo zámek)

Noční prohlídka zámku s kastelánem Edou Valešem

Dražba

podle toho, kdo co donese. Ale ne moc, řekněme do tří titulů na osobu

Tombola

Taky už tradičně, i tam je možno vypomoci vhodným předmětem

Mocne Kino Nocne

Aneb Noční kino u studny (pamětníci vědí…) pro nezdolné příznivce, filmofily a nespavce

A beztak ještě další, třeba filmy, pokec, diskuze, scifistické hádání, dobré jídlo a podobně.

Quak, řekl jsem

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA … však to znáte 😊

BILCON 2020 vol.1

Vážení přátelé bilconisti,

ono je ještě dost času, alespoň si to možná někdo myslí. Není většího omylu. Děláme všechno pro to, abychom do konce prázdnin měli hotovo pokud možno vše nebo alespoň skoro vše. Ne, že bych chtěl chválit, či přehánět, ale je toho hromada a myslím, že velmi zajímavá hromada. Obrazně řečeno, mohli bychom Vám půjčit vidle, abyste ty přednášky, filmy, prohlídku zámku (spousta  nového), výstavu, koncert mohli přehazovat sem a tam a následně si vybrat to, co pro vás bude nejzajímavější. 

Jak už jsme předeslali, vše bude mít vztah k univerzu  Andrzeje Sapkowského. To nejsou jen jeho literární práce, ale i vztah k historii, zprostředkovaně ke hrám a filmům, také něco úvah o hrdinech žánru a biologii jeho světa. 

Ne, nechci být konkrétnější, nerad bych, abychom něco zakřikli. Program se k Vám dostane, nebojte. V září budete vědět. A dnes je to jenom o tom, abychom Vás trochu napjali. 

Jinak vše platí tak, jak bylo řečeno již dříve, začátek, ale i protažení programu na nedělní dopoledne (opravdu je toho hodně).  A doporučuji, koukněte na stránky. Přihlašování je včerejškem otevřeno a dnes večer je přihlášeno  bez Poláků dvacet pět lidí. Což je už větší třetina kapacity prostor. 

A my se na Vás těšíme a uděláme pro vás maximum.

Aleš Koval

Vivat Standa Komárek!

Vždycky jsem si říkal jak je možné, že člověk s vínem v krevním oběhu a tekutým ovocem také, může být překladatelským příkladem. 

Standa Komárek má v krvi jižní Moravu, taky má v krvi severní Moravu,  a zvládá to vše s nonšalancí  dandyho, moravského podotýkám. Standa Komárek je člověk, o kterém Andrzej Sapkowski tvrdí, že je jediný překladatel, kterého nemusí kontrolovat. Že občas Standa kontroluje jeho.  Všichni známe jeho kongeniální překlady Sapkowského knih. Ale on překládá i z jiných oblastí. A dobře.  Naštěstí se mu povedlo opravit oči, takže už na vše vidí podstatně lépe a není v područí své drahé ženy Jany. Jen prozradím,  potkali se kdysi na jednom Bilconu a už spolu zůstali. 

Mám rád chytré lidi, mám rád Standu (i Janu samozřejmě) a proto:

Milý Stando, k těm Tvým šedesátinám všechno nej. A neboj není to tak zlé, mám nějaký ten pátek navíc, takže vím o čem mluvím.

Zdraví,  vidoucí oči,  štěstí, pohodu a ať Ti chutná.

Za sebe, za klub a za všechny, kterým za to stojíš

Aleš Koval

Ohlédnutí za Bílconem 2019 – AK

                   Taková malinká bilconová reflexe

Tak jste po mě chtěli zhodnocení Bílconu 2019. Nejsem cenzor, ani dozorčí, abych si osoboval právo na něco takového. Ale když už u té mašiny sedím…

Bilcon (toť otázka, s dlouhým „í“?) vstal, de facto, z mrtvých v roce 2012 a to při příležitosti vzpomínek na vznik klubu. Od té doby se má čile k světu a stává se docela očekávanou každoroční událostí. Ne, nechci nás poklepávat po ramenou, ono to tak skutečně je. Ten původní formát, abych použil moderního slova, docela funguje a lidi jej chtějí. A pokud je připraven slušný program, tak přijíždějí, a myslím docela rádi. V roce 2018 jsme Bilcon z pochopitelných důvodů vynechali. Ale on stejně ty své růžky z koncepce PARCONu vystrkoval. Zároveň přiznávám, měli jsme toho tehdy „plné brejle“. Proto taky mé úvahy o možném skončení. Z toho jsem byl rychle vyveden. A tak jsme tedy pokračovali a pokračujeme. To bylo obecně na úvod a teď konkrétně.

Udělali jsme pár změn, hlavně tu, že jsme posunuli začátek na dvanáctou hodinu polední. Dlouho jsme diskutovali zda ano. Myslím, že je to rozumné a že u toho zůstaneme. S drobnými úpravami.  Téma bylo naplněno a docela exkluzivně. Jsem rád, že se vyskytují lidé, kteří chtějí být nejenom baveni, ale kteří mají potřebu i tu zábavu aktivně tvořit. Ještě jednou všem děkuji za obětavost, se kterou nesli svou kůži na trh.  A MÁ OSTUDA, píšu to schválně velkými písmeny, nepoděkoval jsem v informátoru Janě Komárkové za půvabnou titulní stránku. A tak se alespoň hluboce omlouvám nyní a děkuji s tím, že si vážím toho, jak při svém nabitém programu dokáže otravnému Kovalovi a dalším účastníkům svou kresbou udělat radost.

Jsem moc rád, že jsme schopni stále zásobovat bílovecké místní přednáškami, tentokrát atraktivní i osobou přednášejícího Jardy Olši jr. I dnes již tradiční koncert má své kouzlo a je vidět, že člověk scifistický nejenom svým koníčkem živ jest.

Já osobně bych přivítal bohatší náplň informátoru, ale to by se mi muselo dostávat více materiálů na dané téma.  No, doufám, že to snad zvládneme příště.

Vcelku se však myslím, že Bílcon zůstal věren sám sobě, že jste byli, lidičkové, spokojeni a slibuji, že na dalším vylepšení a zkvalitnění budeme makat i při přípravách toho letošního.

Nechť vás i nás všechny provází síla

Aleš Koval

Program BILCON 2019

Program BILCON 2019    9.11. – 10.11.2019

Sobota 9.11.    

11.00 – 12.00             prezence se vstupní soutěží

12.00 – 12.15             přivítání a technické informace

12.20 – 13.10             Roman Doktor Hruška „(Ne)přicházíme v míru“

13.10 – 13.20             přestávka

13.20 – 14.10             Františka Vrbenská „Strašlivá setkání různého druhu“

14.10 – 14.40             společná fotografie a přechod do knihovny

14.40 – 16.20             Jaroslav Olša jr.  „Nejen o asijské SF“

16.20 – 16.40             přechod do klubu

16.40 – 17.00             Josef Pepa Vašát „Setkání s rudými mimoňi“

17.00 – 17.20             přestávka

17.20 – 17.50             Martin Bouchi Kučera VIDEOSTOP

17.50 – 18.00             přestávka

18.00 – 18.45             Piotr W. Cholewa „V podstatě nejsou nebezpeční“

18.45 – 19.00             přechod do kostela

19.00 – 19.50             kostel „Varhany, trubka a lidský hlas v baroku“

20.10 – 21.10             Tomáš Petrásek „Exotický život“

21.10 – 21.20             přestávka

21.20 – 22.10             Roman Doktor Hruška „Kdo je tam? Věc z jiného světa“  

22.10 – 22.25             přestávka

22.25 – 23.25             DRAŽBA

23.25 – 24.00             přestávka

Neděle 10.11.

24.00 – 01.00             TOMBOLA

01.00 – 08.00             pohov, volno, zpívat

08.00 – 09-00            snídaně

09.00 – 11.00             klasika na plátně „Vetřelec a Roman Doktor Hruška“


! Pro neznalce, nefanoušky či odpůrce barokní hudby ;), nebo příliš „chodecky“ nemohoucí, je připravena alternativní přednáška v čase koncertu!

19.00 – 19.50              Marek Tvrdý „Hrajeme si s mimozemšťany“


Změna programu vyhrazena – pokud k ní dojde, aktuální info bude zde nebo přímo na místě 🙂

Bilcon – plná kapacita – čtěte!

Drazí přátelští scifisté, či scifističtí přátelé … záleží jak se každý cítí :), vzhledem k vašemu mimořádnému zájmu, který nás velice těší a oblažuje, musíme v této chvíli oznámit, že kapacita Bíloveckých katakomb je naplněna.  Aspoň dle přijatých přihlášek. Proto Vás prosíme o co nejrychlejší potvrzení o účasti a to nejlépe zaplacením konferenčního poplatku, ubytování a „žradlenky“ do 10.9.2019 ! (pokud neproběhne telefonická či mailová domluva jinak).

V následujících sedmi dnech po tomto datu budeme  kontaktovat ty, kteří nebudou mít zaplaceno, zda stále mají zájem. Pokud neproběhne platba i po této době, na jejich místo se přesunou později přihlášení.

Čímž se dostávám k tomu, že je možné se stále registrovat, ale již jako náhradníci. Což jsou všichni, kteří budou v seznamu nacházet nad „virtuálním“ účastníkem XYXYXY.

Omlouváme se za tyto komplikace, ale katakomby bohužel neumíme nafouknout.

Kraken

Cenu Ludvík 2019 získal KLF Ostrava !!!

Cenu Ludvík získal KLF Ostrava ako organizátor Parconu 2018 v Bílovci za usporiadanie naozaj reprezentatívnej akcie s medzinárodnou účasťou, pre ktorú dokázali získať aj podporu mesta. Je treba vyzdvihnúť aj ročnú výstavu Štyridsať rokov fandomu, ktorú v zámockých priestoroch v priebehu roka navštívili aj mnohí zahraniční hostia.

Vážení přátelé, toto je příjemná novina a je to novina, která se týká nás všech, protože PARCON v podobě, jak jsme jej tvořili, ještě žije.  Nejedná se o peníze, ty nám uškudlil Bílovec, Ostrava i Moravskoslezský kraj, jedná se o lidi (a moc jich nebylo, můžete mi věřit), kteří, jako mravenečci, byli schopni vyprodukovat něco, nač se bude (a tomu pevně věřím) ještě dlouho vzpomínat a co, jak doufám, bude inspirací pro naše následovníky. Tím nechci říct, že bychom se „už, už, už“ vzdávali a čekali na obolus (tedy důchod?) poskytnutý její milostivostí, naší společností.  Sám jsem pyšný na nás všechny a věřím, že i na Bilconech se budeme bavit stejně jako doposud a že to bude pro nás všechny. Protože není to o vás nebo o nás. Je to o nás všech.

Váš Aleš Koval

František Novotný o Bílconu 2017

Dinosaurus na Bilconu
Vždycky je třeba na někoho svést vinu. V tomto případě je vinen Zdeněk Rampas, neboť svým líčením atmosféry na Bilconu, což je con conaný v zemi Slezské, vzbudil mou zvědavost. Jen tak mimochodem jsem se zmínil, že bych se třeba zúčastnil a Zdeněk mě okamžitě práskl Pavlovi Poláčkovi, hlavnímu organizátoru a duši conu v Bílovci. Vzápětí se mně Pavel nejen ozval, ale poslal i jízdenku na Leo expres se slibem, že ve Studénce bude čekat auto, jež mě i s ostatními Pražáky odveze na místo činu. V následném telefonickém hovoru pokládal za samozřejmé, že zajistí též nocleh v místním penzionu a že budu moci „žrádlenku“ (viz dále) zaplatiti hotově a ne se trápit takovými zhůvěřilostmi, jako je internetové bankovnictví. No prostě servis, s jakým jsem se za 34 let faního života doposud nesetkal.
A tak se stalo, že v pátek 3. listopadu 2017 jsem se před 14. hodinou setkal na nástupišti 1b Wilsonova nádrží se Zdeňkem Rampasem a Julií Novákovou jakožto velepříjemnými spolucestujícími. Bohužel, chyběla Františka Vrbenská, neboť její hmotná schránka si vyžádala generálku v nemocnici.
Prakticky tříhodinová cesta uběhla jako nic a ve Studénce nás promptně naložil do auta Aleš Koval a za deset minut vyložil v Bílovci v místě conu. Byla již tma, takže překvapující tabule na domě, v jehož podzemí se con coná, jsem si mohl přečíst až v sobotu. Musím přiznat, že Zdeněk měl pravdu, neboť jsme se hroužili chodbami s valenou klenbou hlouběji a hlouběji, až jsme sestoupili do kaverny nejhlubší a potěšili se pohledem na barový pult, nad nímž se klenul nápis U baraby. Na přivítanou jsme dostali panáka whisky a na zajedení báječné koláčky paní Poláčkové (později byl i neméně skvělý štrúdl). Po krátkém seznámení s prostorem (součástí jsou i dvě jeskyňky s promítací technikou, sloužící pro přednášky a promítání filmů) mě Zdeněk dovedl k pensionu Lemon, kde jsem po Františce zdědil pokoj č. 3 se širokou postelí jen pro sebe a se vším vybavením. Jelikož na večer byla naplánována Juliina přednáška v městské knihovně, vrátili jsme se na náměstí zvané Slezské a zapadli do knihovny. Přednáška se týkala vzniku a vývoje vesmíru s důrazem na parametr času a to nejen v životě vesmíru, ale též v životě lidském.
Následoval návrat do katakomb, kde se už objevila druhá část pražské výpravy, která jela autem, ve složení Hanina Veselá, Jarda Houdek a Robert Rameš. V generálce na sobotní con vydrželi až do půl druhé, Zdeněk a já jsme se odebrali do pensionu na kutě už před jedenáctou. Holt herojské mládí je pryč.
Když jsem v sobotu vycházel z pokoje, vynořil se z vedlejších dveří Robert. Společně jsme si za slunného, ale větrného rána prohlédli náměstí, v pekařství koupili ke snídani čtvrtku frgálu, v obchodě s potravinami dvě láhve sektu pro Pavla Poláčka, neb Facebook Robertovi prozradil, že má narozeniny, a zamířili na místo conání. Teprve v záři slunce jsem si všiml, že dveře, jimiž se vstupuje do chodeb, jsou vedle dvou větších dveří pod společným nadpisem VEŘEJNÉ ZÁCHODY, jedny pak označené PÁNI, druhé DÁMY, a že opravdu záchody tvoří součást coního labyrintu. To mě opravdu dostalo. Takové geniální krytí nemá žádný con na světě. No řekněte, najde někde con, který se koná v areálu veřejných záchodů?! Takhle se snad maskovali jen první křesťané v císařském Římě.
Ihned ve vstupní chodbě už číhal jako Cerberus Standa Otava, aby od každého vyinkasoval 200 Kč jako zálohu na stravu (toť ona žrádlenka) a ještě zálohu v libovolné výši na lihové nápoje, tzv. „chlastenku“. Odhadl jsem svou konzumaci a ke dvěma stovkám přidal ještě třetí. Tím ale vstupní rituál nekončil, neboť po předání tašky s materiály a přívěsku v podobě miniaturních přesýpacích hodin v Kardanově závěsu jsem musel zalovit v klobouku a vytáhnout si otázku vstupního kvizu. Měl jsem štěstí, neboť kdo je Boris Vallejo jsem věděl, takže jsem byl odměněn plackou chytrouše a nikoli pitomce.
V 10 hodin Aleš con slavnostně zahájil a program rozšířil, když ohlásil, že jeho součástí bude v podvečer v místním knihkupectví křest mé knihy Hvězdné hry,jejichž deset výtisků, ještě horkých z tiskárny, Zdeněk obětavě v batohu přivlekl. Jelikož se slušelo, abych se jako pachatel postaral o křtící kapalinu, vyrazil jsem znovu do obchodu na náměstí a koupil další dvě láhve sektu Bohemia. Teprve po návratu jsem se mohl věnovat obvyklé činnosti na conech – klábosení s přáteli, popíjení v mezích zákona, v tomto případě i pojídání domácí stravy a rozumné, ale opravdu velmi rozumné návštěvě přednášek. K dispozici byl vynikající guláš (přinesený ve dvou várnicích) a ještě lepší klobásky. Pro sladkomilce pak koláčky, štrúdl, po němž by se oblízl i Antonín Dvořák, a ještě bílovecký ovocný chlebíček. Na své si přišli i milovníci aspiku jako Zdeněk, pivo si točil každý sám a poté připojil čárku ke svému jménu nebo konzumačnímu číslu do sešitku.
Z Brna dorazili Pavel Mikuláštík a Doktor, ze Slovenska Lulu, první dáma slovenského fandomu, takže bylo pořád o čem povídat. Shlédl jsem i část Juliiny přednášky o exoplanetách a poté jsme byli vyhnáni na schody vedlejšího zámku k obligátnímu vyfotografování všech účastníků. Místo jako první křesťan v antickém Římě jsem si rázem připadal jako účastník evropského summitu. Pak jsme ještě shlédli rodící se výstavu o historii fandomu a CKČ, jež bude součástí Parconu 2018, který se příští rok v Bílovci odehraje.
Následně jsem byl uvrtán, abych dělal spolu se Zdeňkem a Jarkem Mosteckým nápovědu ve videostopu. Mou jedinou kloudnou nápovědu, o níž jsem si myslel, že s ní budu úspěšně blufovat, soutěžící prohlédla, takže jsem skončil s nulou. Jediný bod za nápovědce urval Zdeněk. To už byl nejvyšší čas odebrat se do knihkupectví na náměstí a pokřtít novou knihu, která obsahuje prakticky všechny mé povídky. Knihkupectví je spojeno s kavárnou a vytváří velmi útulný prostor, kde se každý knihomol musí okamžitě cítit nejen jako doma, ale přímo v ráji. Zahajovací projev měl Zdeněk Rampas jako vydavatel a o křest jsem požádal Julii Novákovou. Pana vydavatele asi nejvíce potěšilo, že po 9 výtiscích, které dal k dispozici, se jen zaprášilo, a další zájemci odcházeli se smutnýma očima. Dokonce jsem musel dojít i pro ten desátý, který jsem si chtěl nechat, aby se dostalo i na Standu, jemuž jsme knížku slíbili.
Po návratu jsme ještě stihl druhou polovinu přednášky Jardy Houdka o Teslovi. Netušil jsem, že to byl takový blouznivec a uvědomil si, že jeho paravědecké pojetí zákonů o elektřině úžasně koresponduje s vynálezy a principu pohonu Aeronautila, jak je prezentuje ve svém díle J. M. Troska. I s tou pistolí míru, kterou si nechal Tesla patentovat a doběhl bolševiky do té míry, že mu za bezcennou dokumentaci zaplatili 30 000 dolarů. Byl by to skvělý námět pro nějakého badatele – ověřit, zda J. M. Troska opravdu znal Teslovy pokusy a jeho fyzikální představy a do jaké míry se jimi nechal ovlivnit. Již na první pohled je shoda překvapivá.
Abych konzumoval symetricky, dal jsem si během dne dvakrát guláš a dvakrát klobásky plus nějaké to pivo. Lulu, která právě čte Kingovu Temnou věž, jsem prozradil, že žiju s pistolníkem Rolandem a jeho ka-tet ve společné domácnosti, s Randalfem jsme pak probrali naše druhé společné hobby,což je plastikové modelářství. Pak jsme museli zmlknout, neboť byl čas na tombolu.Vedle mě seděl místní fan, který si za 500 Kč koupil sto lístků, poněvadž měl zálusk na nějaké komiksy. Štos knížek před ním sice rostl, ale komiksy si odnesl někdo jiný. Největším šťastlivcem se stal Standa, jenž vyhrál nejcennější tituly, ale za celodenní sezení u vstupu do katakomb a vyúčtování konzumace všech účastníků si to zasloužil. Nejvíce veselí však vyvolala dýně, kterou vyhráli Hanina s Jardou. Ještě že přijeli autem. Já jsem pak byl označen za raritu, neboť jsem se stal prvním člověkem v historii Bilconu, který si koupil do tomboly jediný lístek.
Po tombole jsem pokračoval v klábosení až do jedné hodiny po půlnoci a poté ponechal ty mladší vytrvalce jejich osudu. V neděli ráno bylo stejně krásně jako v sobotu, ovšem nálada ne již tak veselá, poněvadž Bilcon 2017 byl u konce. Účet jsem nemusel vyrovnávat, neboť částka, o kterou jsem překročil „žrádlenku“, odpovídala nedočerpané částce na „chlastence“. No a před desátou nás Aleš odvezl do Studénky, kam s desetiminutovým zpožděním přijel Leo expres. V Praze jsme byli o půl druhé a o čtvrthodinu později jsem se vítal s našimi kočkami.
Na závěr bych chtěl říci, že Bilcon je con podle mého gusta. Žádný monstrpodnik, ale domácí con, jehož počet účastníků nepřesahuje 70 lidí. Odehrává se v jedinečném prostředí sklepů a chodeb, z nichž musíte, pokud nechcete jinak, vystrčit nos jen jednou – na společnou fotografii. Na tomto conu je domácké všechno, i kuchyně a bar, přednáškové podzemní sálky jsou doslova za rohem, ale jsou k dispozici i větší prostory v městské knihovně nebo v přilehlém zámečku, kde se kromě rozinstalované výstavy dal navštívit i koncert vážné hudby, též součást programu.
Jsem moc rád, že jsem se Bilconu 2017 zúčastnil a dovoluji si jménem přinejmenším pražských účastníků poděkovat pořadatelům za akci, která si stále uchovává ono kouzlo, které kdysi cony měly a které mi Bilcon úžasně připomněl.
František Novotný

Welcome to Bílovec

Bílovec 8.3. to 8.5. 2018
Motto – Bez překladu to nejde / Canʼt go without translation

PARCON has 36 years long tradition, being first held in Pardubice 1982. The convention of friends of science-fiction, fantasy, and horror has always been a chance for information exchange, discussions, and horizon-broadening not only of fans, but also of general public, for whom accompanyning events has always been organized. The genre has one singular power to shape possible pictures of our future, based on stipulated, real information and itʼs processing and interpolation.
As Czech literary world has itʼs limits, it was always necessary to seek information in the bigger world, to acquire news from literature, film, and music scene beyond our borders. Here we come to the explanation of our motto – all this could not be possible without translation. Therefore, 37th PARCON will be held in the spirit of translations, translators, people with close ties with literature, film, and other media.
Programme is planned in two directions, sometimes intertwined; professional, and also accompanyning events fully open to the general public.
Among guests there will be well-known writer Andrzej Sapkowski with his translator Standa Komárek, Jarek Nohavica, not as a musician, but as author of translation of Mozart operas, and also singing poets Bulat Okudžava, and Vladimir Vysockij. Ondřej Neff, writer and translator, without whom such an event would be incomplete. His Excellency Jaroslav Olša, Jr, Czech ambassador to the Philippines, one of the founding fathers of PARCON, in his capacity as Orientalis will introduce Far East fantasy works.
Representatives of Polish publishing house Fabryka Słów will come, publishing (and translating) famous Czech writer, nuclear physicist and other of our guests, Miroslav Žamboch, born in nearby Kopřivnice and alumnus of Gymnázium Mikoláše Koperníka in Bílovec.
There will be concerts fully open for general public, with Vladivojna La Chia with her partners, cellist Terezie Kovalová (performing couple of times in Bílovec), and quitar player and singer Aleš Bajger. Musical Group Forma, famed for their work on films like Eroticon, Metropolis, or La planète sauvage, should add interesting view on alternative musical accompaniment for films.
Puppet theatre is prepared for children and we are holding talks on performance for adults as well.
Live game of chess is planned on the chessboard at the square, with Star Wars characters as chessmen. Modelmaking club from Poland will exhibit the works inspired by Star Wars saga, and, for the first time in Czech Republic, recreate scenes from alien pub Mos Eisley Cantina from Cantina Project.
We would like to organize thematic exhibition of drawings and paitings and also models made by children from regional Children Art Schools, in the Bílovec church tower. Longer-term exhibition of SF and Czechoslovak Fandom history is to be set up at the Bílovec castle, culminating during PARCON.
Organizers are: Klub literární fantastiky v Ostravě, aready organizing two PARCONs at Ostrava (1988, 1992), and as representative of Czech, Moravain, and Slovakian clubs co-organized European convention EUROCON – TRICON in 2010 at Těšín/Český Těšín.

Witamy w Parcon

PARCON 2018
Bílovec 3. 8. – 5. 8. 2018
Motto – Bez tłumaczenia to niemożliwe

Na początek trochę historii. Parcon powstał w 1982 roku w Pardubicach z inicjatywy Pavla Poláčka. To doroczne, spotkanie przyjaciół science fiction, fantasy i horroru z Czech i Słowacji, zawsze było okazją do wymiany informacji, dyskusji i poszerzania horyzontów nie tylko fanów, ale także dla sympatyków niezrzeszonych, dla których zawsze były organizowane imprezy towarzyszące. Science Fiction jako gatunek literacki, ma specjalną zdolność by na podstawie realnych informacji, ich przetwarzania i interpolacji modelować obrazy naszej hipotetycznej przyszłości.
Ponieważ scena literacka Czech ma swoje granice, zawsze było konieczne pozyskiwanie informacji ze świata, a więc poznawanie literatury, filmu i muzyki także poza granicami naszego kraju. Takie jest wyjaśnienie wyżej wymienionego motto, ponieważ bez tłumaczenia to naprawdę niemożliwe.
Tegoroczny 37. Parcon jest zatem poświęcony tłumaczeniu, tłumaczom i osobom, które są związane z literaturą, filmem i innymi mediami.
Planowany program działania będzie prowadzony w dwóch podstawowych poziomach. Specjalistyczne, powiedzmy konferencję, a następnie też spotkania otwarte, które wraz z lokalnymi atrakcjami będą w pełni dostępne dla wszystkich libiących tego typu imprezy. Gośćmi będą między innymi:
dobrze znany czeskiej publiczności Andrzej Sapkowski i jego tłumacz Standa Komarek. Udział weźmie Jarek Nohavica, wyjątkowo nie jako muzyk, lecz jako tłumacz wierszy z librettes słynnych oper Mozarta a również śpiewających poetów Bułata Okudżawy lub Wladimira Wysockiego. Ondřej Neff, pisarz i tłumacz, bez jego udziału by konwent na pewno nie byłby kompletny. Jaroslav Olša jr. jest czeski ambasador na Filipinach, który był jednym z założycieli tradycji Parconu i jako orientalista zapozna nas z fantastyką dalekowschodnią. Z zagranicy może przyjeżdżają przedstawiciele polskiego wydawnictwa Fabryka Słów, którzy tłumaczą i publikują między innymi popularnego czeskigo pisarza, fizyka jądrowego i naszego następnego gościa Miroslava Žambocha, rodem z pobliskiej Koprzywnicy, absolwenta Gimnazjum Mikołaja Kopernika Bílovec.
Na koncerty w pełni dostępne dla publiczności przybywa Vladivojna La Chia ze swoimi partnerami muzycznymi: wiolonczelistką Teresą Kovalovą, która w Bílovcu juž kilka razy występowała, i gitarzystą i wokalistą Alexem Bajgerem. Grupa muzyczna Forma jest znana ze swoich udźwiękowień słynnych filmów Erotikon, Metropolis czy Dzika planeta i alternatywnych ścieżek dźwiękowych do filmów.

Dla dzieci mamy w przygotowane spektakle teatru lalek i omawiamy możliwości przedstawienia teatralnego dla dorosłych z zestawem Odřivous (Odrowąż), który by zagrał widowisko autorskie jednego z członków klubu fantastyki Ostrava.

Na szachownicy na rynku powinny być odtwarzane na żywo gry w szachy, figurami są postacie z Gwiezdnych wojen. Następnie odbędzie się prezentacja tych postaci. Planujemy zaprezentować wystawę prac klubu modelarstwa z Polski, inspirowanych słynną sagą Gwiezdne wojny, a pierwszy raz w Czechach zainstalować scene rekonstrukcji obcej oberży z tego samego filmu, czyli Mos Eisley Kantyna od Cantina Project.

We współpracy z regionalnymi szkolami sztuki chcielibyśmy zorganizować tematyczną wystawę rysunków i obrazów lub modeli dzieci, realizowany w wieży bíloveckiego kościoła. Natomiast ekspozycja na zamku ma pokazywać historię czechosłowackieho fandomu, zakończoną bieżącym Parconem.

Imprezę przygotowuję Klub fantastyki literackiej w Ostrawie, który był w przeszłości gospodarzem dwóch Parconów w Ostrawie (1988, 1992) i jako przedstawiciel Czech, Moraw i Słowacji zorganizował również europejski EUROCON Meeting – Tricon w 2010 roku w Cieszynie/Českém Těšíně.