Welcome to Bílovec

Bílovec 8.3. to 8.5. 2018
Motto – Bez překladu to nejde / Canʼt go without translation

PARCON has 36 years long tradition, being first held in Pardubice 1982. The convention of friends of science-fiction, fantasy, and horror has always been a chance for information exchange, discussions, and horizon-broadening not only of fans, but also of general public, for whom accompanyning events has always been organized. The genre has one singular power to shape possible pictures of our future, based on stipulated, real information and itʼs processing and interpolation.
As Czech literary world has itʼs limits, it was always necessary to seek information in the bigger world, to acquire news from literature, film, and music scene beyond our borders. Here we come to the explanation of our motto – all this could not be possible without translation. Therefore, 37th PARCON will be held in the spirit of translations, translators, people with close ties with literature, film, and other media.
Programme is planned in two directions, sometimes intertwined; professional, and also accompanyning events fully open to the general public.
Among guests there will be well-known writer Andrzej Sapkowski with his translator Standa Komárek, Jarek Nohavica, not as a musician, but as author of translation of Mozart operas, and also singing poets Bulat Okudžava, and Vladimir Vysockij. Ondřej Neff, writer and translator, without whom such an event would be incomplete. His Excellency Jaroslav Olša, Jr, Czech ambassador to the Philippines, one of the founding fathers of PARCON, in his capacity as Orientalis will introduce Far East fantasy works.
Representatives of Polish publishing house Fabryka Słów will come, publishing (and translating) famous Czech writer, nuclear physicist and other of our guests, Miroslav Žamboch, born in nearby Kopřivnice and alumnus of Gymnázium Mikoláše Koperníka in Bílovec.
There will be concerts fully open for general public, with Vladivojna La Chia with her partners, cellist Terezie Kovalová (performing couple of times in Bílovec), and quitar player and singer Aleš Bajger. Musical Group Forma, famed for their work on films like Eroticon, Metropolis, or La planète sauvage, should add interesting view on alternative musical accompaniment for films.
Puppet theatre is prepared for children and we are holding talks on performance for adults as well.
Live game of chess is planned on the chessboard at the square, with Star Wars characters as chessmen. Modelmaking club from Poland will exhibit the works inspired by Star Wars saga, and, for the first time in Czech Republic, recreate scenes from alien pub Mos Eisley Cantina from Cantina Project.
We would like to organize thematic exhibition of drawings and paitings and also models made by children from regional Children Art Schools, in the Bílovec church tower. Longer-term exhibition of SF and Czechoslovak Fandom history is to be set up at the Bílovec castle, culminating during PARCON.
Organizers are: Klub literární fantastiky v Ostravě, aready organizing two PARCONs at Ostrava (1988, 1992), and as representative of Czech, Moravain, and Slovakian clubs co-organized European convention EUROCON – TRICON in 2010 at Těšín/Český Těšín.

Witamy w Parcon

PARCON 2018
Bílovec 3. 8. – 5. 8. 2018
Motto – Bez tłumaczenia to niemożliwe

Na początek trochę historii. Parcon powstał w 1982 roku w Pardubicach z inicjatywy Pavla Poláčka. To doroczne, spotkanie przyjaciół science fiction, fantasy i horroru z Czech i Słowacji, zawsze było okazją do wymiany informacji, dyskusji i poszerzania horyzontów nie tylko fanów, ale także dla sympatyków niezrzeszonych, dla których zawsze były organizowane imprezy towarzyszące. Science Fiction jako gatunek literacki, ma specjalną zdolność by na podstawie realnych informacji, ich przetwarzania i interpolacji modelować obrazy naszej hipotetycznej przyszłości.
Ponieważ scena literacka Czech ma swoje granice, zawsze było konieczne pozyskiwanie informacji ze świata, a więc poznawanie literatury, filmu i muzyki także poza granicami naszego kraju. Takie jest wyjaśnienie wyżej wymienionego motto, ponieważ bez tłumaczenia to naprawdę niemożliwe.
Tegoroczny 37. Parcon jest zatem poświęcony tłumaczeniu, tłumaczom i osobom, które są związane z literaturą, filmem i innymi mediami.
Planowany program działania będzie prowadzony w dwóch podstawowych poziomach. Specjalistyczne, powiedzmy konferencję, a następnie też spotkania otwarte, które wraz z lokalnymi atrakcjami będą w pełni dostępne dla wszystkich libiących tego typu imprezy. Gośćmi będą między innymi:
dobrze znany czeskiej publiczności Andrzej Sapkowski i jego tłumacz Standa Komarek. Udział weźmie Jarek Nohavica, wyjątkowo nie jako muzyk, lecz jako tłumacz wierszy z librettes słynnych oper Mozarta a również śpiewających poetów Bułata Okudżawy lub Wladimira Wysockiego. Ondřej Neff, pisarz i tłumacz, bez jego udziału by konwent na pewno nie byłby kompletny. Jaroslav Olša jr. jest czeski ambasador na Filipinach, który był jednym z założycieli tradycji Parconu i jako orientalista zapozna nas z fantastyką dalekowschodnią. Z zagranicy może przyjeżdżają przedstawiciele polskiego wydawnictwa Fabryka Słów, którzy tłumaczą i publikują między innymi popularnego czeskigo pisarza, fizyka jądrowego i naszego następnego gościa Miroslava Žambocha, rodem z pobliskiej Koprzywnicy, absolwenta Gimnazjum Mikołaja Kopernika Bílovec.
Na koncerty w pełni dostępne dla publiczności przybywa Vladivojna La Chia ze swoimi partnerami muzycznymi: wiolonczelistką Teresą Kovalovą, która w Bílovcu juž kilka razy występowała, i gitarzystą i wokalistą Alexem Bajgerem. Grupa muzyczna Forma jest znana ze swoich udźwiękowień słynnych filmów Erotikon, Metropolis czy Dzika planeta i alternatywnych ścieżek dźwiękowych do filmów.

Dla dzieci mamy w przygotowane spektakle teatru lalek i omawiamy możliwości przedstawienia teatralnego dla dorosłych z zestawem Odřivous (Odrowąż), który by zagrał widowisko autorskie jednego z członków klubu fantastyki Ostrava.

Na szachownicy na rynku powinny być odtwarzane na żywo gry w szachy, figurami są postacie z Gwiezdnych wojen. Następnie odbędzie się prezentacja tych postaci. Planujemy zaprezentować wystawę prac klubu modelarstwa z Polski, inspirowanych słynną sagą Gwiezdne wojny, a pierwszy raz w Czechach zainstalować scene rekonstrukcji obcej oberży z tego samego filmu, czyli Mos Eisley Kantyna od Cantina Project.

We współpracy z regionalnymi szkolami sztuki chcielibyśmy zorganizować tematyczną wystawę rysunków i obrazów lub modeli dzieci, realizowany w wieży bíloveckiego kościoła. Natomiast ekspozycja na zamku ma pokazywać historię czechosłowackieho fandomu, zakończoną bieżącym Parconem.

Imprezę przygotowuję Klub fantastyki literackiej w Ostrawie, który był w przeszłości gospodarzem dwóch Parconów w Ostrawie (1988, 1992) i jako przedstawiciel Czech, Moraw i Słowacji zorganizował również europejski EUROCON Meeting – Tricon w 2010 roku w Cieszynie/Českém Těšíně.