Cenu Ludvík 2019 získal KLF Ostrava !!!

Cenu Ludvík získal KLF Ostrava ako organizátor Parconu 2018 v Bílovci za usporiadanie naozaj reprezentatívnej akcie s medzinárodnou účasťou, pre ktorú dokázali získať aj podporu mesta. Je treba vyzdvihnúť aj ročnú výstavu Štyridsať rokov fandomu, ktorú v zámockých priestoroch v priebehu roka navštívili aj mnohí zahraniční hostia.

Vážení přátelé, toto je příjemná novina a je to novina, která se týká nás všech, protože PARCON v podobě, jak jsme jej tvořili, ještě žije.  Nejedná se o peníze, ty nám uškudlil Bílovec, Ostrava i Moravskoslezský kraj, jedná se o lidi (a moc jich nebylo, můžete mi věřit), kteří, jako mravenečci, byli schopni vyprodukovat něco, nač se bude (a tomu pevně věřím) ještě dlouho vzpomínat a co, jak doufám, bude inspirací pro naše následovníky. Tím nechci říct, že bychom se „už, už, už“ vzdávali a čekali na obolus (tedy důchod?) poskytnutý její milostivostí, naší společností.  Sám jsem pyšný na nás všechny a věřím, že i na Bilconech se budeme bavit stejně jako doposud a že to bude pro nás všechny. Protože není to o vás nebo o nás. Je to o nás všech.

Váš Aleš Koval