Bílcon – podmínky účasti

Podmínky provozu a chování na akci Bílcon v prostorách katakomb.

  1. Každý účastník vstupuje do prostor na základě vlastního rozhodnutí a zodpovídá za své věci jako i svá zranění z důvodů snížených stropů a také za újmy na svém majetku (poškození, znečištění).
  2. Prostor je limitován počtem 70 osob.
  3. Ze zdravotních a hygienických důvodů jsou povinné přestávky a přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně i jakýchkoliv aromatických látek bez vědomí a souhlasu organizátorů.
  4. Zákaz jakýchkoliv zvířat.
  5. Zákaz používat vlastní elektrické spotřebiče (mimo nabíječek pro mobil). PC nebo NB je nutno konzultovat s organizátory.
  6. Dbát pokynů organizátorů této akce.