ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH AKCÍ ZUŠ E. MARHULY A KLUBU LITERÁRNÍ FANTASTIKY U PŘÍLEŽITOSTI JEJICH JUBILEJÍ

I v letošním roce 2022 proběhla akce Bilcon, součástí jejíž náplně je už tradiční spolupráce ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě Mariánských horách a spolku Klub Literární fantastiky Ostrava.

Obě organizace v letošním roce slaví významná jubilea, ZUŠ Ostrava Mariánské Hory 115 let své existence a Klub literární fantastiky 40 let od založení. Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje mohlo být i pro Bílovec připraveno několik společných akcí.  V kostele sv. Mikuláše se konal koncert družebních pěveckých sborů – Ostravského dětského sboru se sbormistrem Janem Mlčochem za klavírní spolupráce Jany Davidové a Mládežnického sboru Sdružení státních všeobecně vzdělávacích hudebních škol Grażyny Bacewicz se sbormistryní Wandou Tchórzewskou – Kapałou za klavírního doprovodu Anny Kubicz. V jejich nádherném podání zazněly známé sborové skladby českých i polských skladatelů. Vystoupili i absolventi školy zpěvák Dominik Krayzel a violoncellistka Terezie Kovalová, jejichž koncertní program byl známkou jejich vysoké umělecké úrovně. Celý koncert zakončily spojené sbory známou skladbou Césara Francka Panis Angelicus   se sólistou Dominikem Krayzlem za varhanního doprovodu Pavla Rybky.

Plně obsazený kostel byl potvrzením kvality všech účinkujících.

Další společnou akcí byla výstava s vernisáží v galerie bílovického muzea, která nabídla návštěvníkům výstavu „Světy plné fantazie“, kde bylo možno se setkat s pracemi polského malíře Grzegorze Chudego, české výtvarnice a vynikající ilustrátorky Jany Komárkové a žáků ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě, kteří si fantazií a půvabem svých prací s profesionály nezadali.  Výstava trvala do konce měsíce října 2022.

Další výraznou akcí, která souvisela s Bilconem, byla přednáška rovněž věnovaná i veřejnosti. Zastupující ředitel novojičínského muzea Mgr. Aleš Knápek promluvil o husitském hnutí v kraji a blízkém okolí Bílovce a Oderských vrchů. Na Bilconu přednášeli hosté z Polska Piotr a Michal Cholewovi, ale také známý český spisovatel a novinář Ondřej Neff. Hostem a přednášejícím byl rovněž šéfredaktor časopisu XB-1 Vlado Ríša.

Spolupráce obou organizací trvá již řadu let a je významným obohacením nejenom pro obě organizace, ale i pro občany Bílovce a širokého okolí. Na všech akcích byla zmíněna finanční podpora MSK, logo kraje bylo uvedeno na propagačních materiálech, a rollupy s logem kraje byly umístěny při jednotlivých akcích. Na webových stránkách Klubu literární fantastiky (www.klf-ostrava.cz) je uvedeno logo kraje a tato závěrečná zpráva.